Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phòng Nội vụ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 14/05/2020

Ngày 12/5/2020, tại Hội trường Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện A Lưới tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Tiên Sáu, UVBTV Huyện ủy; ông Đỗ Thanh Định - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và các đồng chí trong Tổ chỉ đạo đại hội.

Chi bộ Phòng Nội vụ đã thực hiện xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch sát với Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết HĐND và chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của đơn vị; sinh hoạt Đảng được duy trì thường xuyên và tổ chức đúng định kỳ, đảm bảo chất lượng; thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ; đồng thời, các đảng viên đều đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong đời sống xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thi đua khen thưởng, tổ chức hội, văn thư – lưu trữ, tôn giáo, thanh niên đã có những chuyển biến tích cực.

Công tác tuyển dụng đã được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; bước đầu bố trí các chức danh CCVC phù hợp với trình độ, chuyên môn được đào tạo; việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động đã dần đi vào nề nếp; công tác đề bạt, bổ nhiệm CBCCVC lãnh đạo, quản lý được trẻ hoá, có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn; quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, hiệu quả và đi vào thực chất.

Công tác xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; quy chế dân chủ tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt. Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sáp nhập thôn, sáp nhập xã không đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số và diện tích theo quy định; xác định mốc giới và tham mưu thực hiện giải quyết tốt tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 02 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; đồng chí Hồ Hải Dương được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Văn Mạch được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.