Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Triển khai Đề án 1259 tại xã Trung Sơn
Ngày cập nhật 18/03/2020

Nhằm thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện A Lưới triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1259), sáng ngày 18/3/2020, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1259 tại xã.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thời Mười - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện - Trưởng phòng Tư pháp làm báo cáo viên và phía xã Trung Sơn gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, trưởng công an, công an viên,  cán bộ, công chức xã, tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín tại các thôn trên địa bàn.

Với đặc thù là xã vừa mới sát nhập theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là rất cần thiết, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế - xã hội của xã Trung Sơn nói riêng và huyện A Lưới nói chung.

Tại Hội nghị báo cáo viên pháp luật đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thường xuyên xảy ra tranh chấp và vi phạm, cụ thể: Đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, hôn nhân gia đình và các tệ nạn xã hội.

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.595
Truy câp hiện tại 4.942