Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Triển khai Đề án 65 tại xã Hồng Thượng
Ngày cập nhật 06/03/2020

Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước của Liên Hiệp quốc và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đồng thời, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Sáng ngày 06/3/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 65 tại xã Hồng Thượng

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo xã; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã Hồng thượng, với số lượng gần 50 người tham gia.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thời Mười - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện - Trưởng phòng Tư pháp đã triển khai những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp quốc về chống tra tấn; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Cụ thể, đồng chí đã nhấn mạnh pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người dân liên quan đến chống tra tấn được quy định tại Hiến pháp năm 2013: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Đồng thời, báo cáo viên cũng triển khai các nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người; các quy định về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và một số quy định pháp luật khác phù hợp với yêu cầu của Công ước tra tấn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hồng Thượng trao đổi tại Hội nghị

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.394.373
Truy câp hiện tại 7.961