Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị lần thứ III UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày cập nhật 13/01/2020

     Ngày 8.1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị lần thứ III Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Hội nghị có có đồng chí Dương Đình Luân – PCT UBMT tỉnh TT Huế, đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực huyện ủy – CT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT – CT UBND huyện, cùng các đồng chí UVTV huyện ủy.

 

   Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện báo cáo khái quát kết quả công tác mặt trận năm 2019, trong nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, những biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại 21 đơn vị. Hướng dân UBMT các xã, thị trấn tổ chức học tập, triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 7,8 (khóa XII) của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024...

     Thực hiện Chương trình công tác năm, MTTQVN các cấp huyện A Lưới đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tọa đàm, họp dân ở thôn, tổ dân phố ... và nhiều hoạt động khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

    Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới tập trung triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

     Hội nghị đã khen thưởng các tập thể và  cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2019.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.575.062
Truy câp hiện tại 2.847