Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019
Ngày cập nhật 25/11/2019

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019. 

Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 100 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình huyện, đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa – Xã hội 21 xã, thị trấn và đại diện của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vũng, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

Với mục đích cung cấp tư liệu, trang bị kỹ năng cho cán bộ triển khai thực hiện công tác gia đình tại cơ sở và tạo điều kiện để các địa phương trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình tốt, có hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình. Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Mãi - Trưởng Phòng XDNSVH&GĐ và đồng chí Hứa Thị Thu Mỹ, chuyên viên Phòng XDNSVH&GĐ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã giới thiệu Bộ tiêu chí ứng xử giữa cha mẹ, ông bà với con cháu; con cháu với cha mẹ, ông bà và anh, chị, em trong gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn triển khai hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và một số kỹ năng nhận diện bạo lực gia đình.

Sau các chuyên đề, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.277
Truy câp hiện tại 14