Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019
Ngày cập nhật 01/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới,  Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của đại diện Tòa án nhân dân, Liên đoàn lao động, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng tư pháp huyện và mời thêm đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và  công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 tại một số đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện; UBND các xã: A Roàng, Hương Phong, Sơn Thủy và UBND thị trấn A Lưới.

Qua kiểm tra cho thấy, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã tạo chuyển biến, nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tuy nhiên, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở một số đơn vị còn hạn chế nhất định, chưa có chiều sâu. Đặc biệt, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm - lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cụ thể ở đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện và UBND thị trấn A Lưới.

Kiểm tra trong lĩnh vực trọng tâm tại đơn vị BHXH huyện A Lưới

Riêng về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý hành chính tại các đơn vị được kiểm tra: A Roàng, Hương Phong, Sơn Thủy, Thị trấn A Lưới thực hiên tương đối tốt. Tuy nhiên, chưa kiên quyết trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế việc thi hành quyết định xử phạt; sự phối hợp giữa các ban ngành chưa đồng bộ.

Tại UBND xã Sơn Thủy

Tại UBND xã A Roàng

Trên cơ sở phát biểu, trao đổi tại các buổi kiểm tra, đ/c Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại các đơn vị; đồng thời, ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đề xuất của các đơn vị.

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.472.410
Truy câp hiện tại 1.093