Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm việc với Đảng ủy, chính quyền địa phương tại xã Hồng Vân
Ngày cập nhật 31/07/2019

Chiều ngày 25/7/2019, tại Hội trường UBND xã Hồng Vân, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới (NHCSXH) có buổi làm việc với lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền địa phương xã Hồng Vân cùng các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xã. Về dự có Ông Lê Quang Thắng - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Về phía xã Hồng Vân có đồng chí Hồ Xuân Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Đồng chí Hồ Văn Rao – Chủ tịch UBND xã, đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã và các tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Sau khi nghe đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2019; lãnh đạo Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Vân trình bày tình hình nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH huyện tại các Hội, đồng thời báo cáo những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý vốn ủy thác trong thời gian qua; cũng như đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan tới công tác thực hiện chính sách tín dụng chính sách trên địa bàn.

Qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của Phòng giao dịch NHCSXH huyện trên địa bàn xã Hồng Vân cho thấy; kết quả thực hiện công tác uỷ thác giữa NHCSXH huyện với Hội, đoàn thể cấp xã trong 06 tháng đầu năm 2019 có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương như lãi tồn đọng còn lớn; hộ đi khỏi địa phương; tiền gửi của tổ viên, tỷ lệ hộ tham gia tiền gửi thông qua Tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt tỷ lệ thấp…..

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hồ Xuân Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Vân đã chỉ đạo UBND xã, Hội đoàn thể cấp xã có những giải pháp cụ thể để triển khai và giám sát chặt chẽ hơn nữa trong công tác tín dụng chính sách tại địa phương, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đến Đảng ủy để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Tại buổi làm việc giữa NHCSXH huyện và lãnh đạo xã Hồng Vân

Sau khi nghe đại diện Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2019; lãnh đạo Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Vân trình bày tình hình nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH huyện tại các Hội, đồng thời báo cáo những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý vốn ủy thác trong thời gian qua; cũng như đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan tới công tác thực hiện chính sách tín dụng chính sách trên địa bàn.

Qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của Phòng giao dịch NHCSXH huyện trên địa bàn xã Hồng Vân cho thấy; kết quả thực hiện công tác uỷ thác giữa NHCSXH huyện với Hội, đoàn thể cấp xã trong 06 tháng đầu năm 2019 có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương như lãi tồn đọng còn lớn; hộ đi khỏi địa phương; tiền gửi của tổ viên, tỷ lệ hộ tham gia tiền gửi thông qua Tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt tỷ lệ thấp…..

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hồ Xuân Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Vân đã chỉ đạo UBND xã, Hội đoàn thể cấp xã có những giải pháp cụ thể để triển khai và giám sát chặt chẽ hơn nữa trong công tác tín dụng chính sách tại địa phương, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đến Đảng ủy để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đồng chí Lê Quang Thắng – Giám đốc NHCSXH huyện phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc UBND xã, Hội đoàn thể cấp xã, các tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng NHCSXH huyện đã bàn về việc tập trung thu lãi và tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn trước ngày giao dịch xã của NHCSXH. Các đồng chí tham dự đã thảo luận và đi đến thống nhất vào ngày 13 hàng tháng tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn tập trung tại nhà văn hóa thôn để thu lãi và tiền gửi tiết kiệm của các thành viên trong tổ. Để đạt hiệu quả cao trong công tác này, đồng chí Hồ Văn Rao - Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn thường xuyên phối hợp với Thôn trưởng để triển khai hoạt động tín dụng chính sách hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thắng – Giám đốc NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Đảng ủy, UNND, Ban giảm nghèo xã và những kết quả nổi bật trong công tác thực hiện chính sách tín dụngtrên địa bàn xã thời gian qua. Đồng chí đề nghị Cấp ủy, Chính quyền địa phương, Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác xã Hồng Vân trong thời gian tới, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm tình hình hoạt động của tổ chức chính trị nhận uỷ thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay vốn, từ đó đánh giá chất lượng tín dụng chính sách tại cơ sở một cách chính xác và có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người dân về các chương trình tín dụng chính sách để người dân hiểu và tiếp cận nhằm hạn chế tối đa tín dụng đen trên địa bàn.

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.831.518
Truy câp hiện tại 6.161