Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Ngày cập nhật 29/07/2019

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; vinh danh sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và người dân trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân dân người có công; Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đối với người có công.

Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) như:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin truyền thông về truyền thống và ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ; về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng.

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ, có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; gương người có công nỗ lực vượt khó và đạt nhiều thành tích trong cuộc sống, làm kinh tế, mẫu mực giáo dục con cháu trưởng thành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

- Thời gian thực hiện: Tuyên truyền thường xuyên trong năm 2019, đặc biệt tập trung tuyên truyền vào tháng 7/2019.

- Hình thức tuyên truyền: Xây dựng phóng sự tuyên truyền; tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội nghị, tọa đàm…

2. Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”:

- Huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác.

- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên người có công và thân nhân người có công.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về chăm sóc đời sống người có công, đảm bảo các gia đình, người có công có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

3. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác.

- Tiếp tục rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định.

- Phối hợp thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Thực hiện tốt việc điều dưỡng cho người có công và thân nhân người có công theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà:

- Cấp huyện: Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà cho 40 gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

- Cấp xã, thị trấn: Tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách; tùy theo tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà cho người có công, gia đình người có công đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

5. Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ:

Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới vào sáng ngày 26/7/2019.

6. Công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ:

- Tiếp tục thực hiện phát động cán bộ và nhân dân phát hiện và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Quản lý tốt các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định; Thực hiện đúng việc lập thủ tục, giải quyết hỗ trợ cho thân nhân đến thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê quán, tạo điều kiện hướng dẫn cho thân nhân đi tìm kiếm mộ liệt sĩ;

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, tu sửa và tổ chức làm vệ sinh sạch, đẹp, tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà bia ghi danh liệt sĩ. Tổ chức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.631
Truy câp hiện tại 5.575