Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Phân công quản lý di tích lịch sử (cấp Tỉnh) Địa đạo An Hô, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 17/07/2019

Vừa qua, Địa đạo An Hô (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng năm 2019.

Phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý và sử dụng di tích lịch sử (cấp Tỉnh) Địa đạo An Hô, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới. Về đơn vị trực tiếp quản lý: Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; đơn vị phối hợp quản lý: Bảo tàng Lịch sử tỉnh; tổ chức sử dụng và phát huy giá trị di tích: Ủy ban nhân dân xã Hương Nguyên.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị gắn liền với di tích theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về di tích theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 của Luật Di sản văn hóa và theo quy định luật pháp hiện hành.

Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.546
Truy câp hiện tại 6.945