Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh khảo sát hệ thống thư viện cấp huyện, cấp xã và lễ hội năm 2019
Ngày cập nhật 08/07/2019

Chiều ngày 05/7/2019 Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A lưới về khảo sát hệ thống thư viện cấp huyện, cấp xã và lễ hội năm 2019. Tham dự buổi làm việc về phía Sở Văn hóa và Thể thao có đồng chí Nguyễn Thiên Bình – Phó Giám Sở cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở, thư viện Tổng hợp tỉnh; về phía Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có đồng chí Lê Thị Thêm – Trưởng Phòng cùng các đồng chí phụ trách công tác thư viện, lễ hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. 

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Thị Thêm – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã báo cáo tình hình quản lý hoạt động thư viện và lễ hội; tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện năm 2019. Trong quá trình khảo sát Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh lồng ghép một số dung liên quan đến quản lý lễ hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và khảo sát hệ thống nhà văn hóa xã, thôn tại các xã đã được công nhận nông thôn mới và đã đăng ký xây dựng nông thôn mới, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân tại các xã xây dựng nông thôn mới. Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thiên Bình – Phó Giám Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Thư viện tổng hợp tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong những năm tiếp theo.

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.797.348
Truy câp hiện tại 663