Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông báo câu hỏi ôn tập thi tuyển vòng 1 viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày cập nhật 24/09/2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo nội dung câu hỏi ôn tập trong kỳ thi tuyển vòng 1 của viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:

(Có đính kèm các nội dung thi kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.118
Truy câp hiện tại 4.504