Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Sở Khoa học – Công nghệ làm việc với huyện A Lưới về nhiệm vụ KHCN năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Ngày 02/4/2019, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh đã có buổi làm việc với huyện A Lưới về kết quả thực nhiệm nhiệm vụ KHCN năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Bà Trần Thị Thủy Yên – Phó Giám đốc Sở KHCN, Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự buổi làm việc.

 

Năm 2018, tổng kinh phí phân bổ cho ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ huyện là 260.000.000 đồng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt Bò vàng huyện A Lưới”. “Xây dựng mô hình nuôi gà Sao quy mô hộ gia đình tại xã A Roàng”. “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất rượu từ Sim trên địa bàn huyện”. Hiện nay, đang triển khai dự án “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng huyện A Lưới”. Đề xuất dự án “Thử nghiệm sản xuất giống, nuôi trồng hoa LyLy và hoa Tuy Lip trong hệ thống nhà kính trên địa bàn thị trấn A Lưới”. Đã hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn…

Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 đã triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý các nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Triển khai tốt các nội dung dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của huyện. Nghiên cứu để đưa những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện và tập quán canh tác của bà con nhân dân trên địa bàn, giúp cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tại buổi làm việc

Năm 2019, huyện A Lưới sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, từng bước đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để nâng cao đời sống, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ, hướng các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngày càng thiết thực hơn vào cuộc sống.  Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động để nâng cao trình độ công nghệ, tập trung nội dung nghiên cứu các vấn đề quản lý kinh tế và các vấn đề văn hoá, xã hội đặc thù của huyện nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá vật thể và phi vật thể huyện A Lưới. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến bằng các hình thức thích hợp. Triển khai thực hiện các đề tài,dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.267
Truy câp hiện tại 1.687