Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Đông Sơn
Ngày cập nhật 03/04/2019
Trưởng đoàn và phó trường đoàn giám sát

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát, ngày 03/4/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại xã Đông Sơn do đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

 

Đông Sơn là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhất huyện. Năm 2016 có 166 hộ nghèo chiếm 47,43%. Năm 2017 có 170 hộ nghèo chiếm 42,22%. Năm 2018 có 171 hộ chiếm 45,36%. Năm 2019 có 156 hộ chiếm 40,84%. Như vậy từ năm 2016 đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm được gần 7%. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Thiên – Phó Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện, trình bày những hạn chế tồn tại trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương như: công tác chỉ đạo triển khai ở một số thôn chưa quyết liệt.  Công tác tuyên truyền còn hạn chế, đôi khi chưa kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Đề án tại địa phương chưa được thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo có giảm theo kế hoạch nhưng chưa bền vững. Xã chưa xây dựng được mô hình giảm nghèo cụ thể để nhân dân học tập…

Tại buổi giám sát xã Đông Sơn

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tân – Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương của xã Đông Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm nghèo cụ thể đến tận từng thôn, hộ gia đình. Huy động và phân bổ nguồn lực giảm nghèo hợp lý. Tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện…

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.454
Truy câp hiện tại 1.735