Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Hồng Trung
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 28/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại xã Hồng Trung do đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn

Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe ông Lê Văn Chanh – Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo đó, năm 2016, xã Hồng Trung có 334/530 hộ nghèo chếm 63,02%. Năm 2017, có 294/544 hộ nghèo chiếm 54.04%. Năm 2018, có 277/562 hộ nghèo chiếm 49,29%. Năm 2019, có 255/577 hộ chiếm 44,19%.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, xã Hồng Trung đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể cho từng năm; huy động các lực lượng chính trị - xã hội tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Theo đánh giá của lãnh đạo xã, từ năm 2016 đến nay, mặc dù Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác thực hiện giảm nghèo nhưng nhìn chung tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguồn lực giảm nghèo còn manh mún, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Việc huy động nguồn lực trong nhân dân chưa được đẩy mạnh. Ý thức và trách nhiệm tham gia của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo còn chưa tự giác và thường xuyên.

Tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tân – Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương của xã Hồng Trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm nghèo cụ thể đến tận từng thôn, hộ gia đình. Huy động và phân bổ nguồn lực giảm nghèo hợp lý….

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.237
Truy câp hiện tại 5.489