Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch giám sát chuyên đề về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 21/03/2019

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

 

Mục đích của đợt giám sát là nhằm đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện đến nay. Thông qua giám sát ghi nhận những kết quả đạt được; tìm ra những cách làm hay, những mô hình tốt để phát huy, nhân rộng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra đáp ứng nhu cầu giảm nghèo bền vững trên địa bàn; phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Theo đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ trực tiếp làm việc với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện (Ban chỉ đạo Giảm nghèo và Giải quyết việc làm huyện A Lưới); UBND các xã: Hồng Vân, Hồng Trung, Hồng Kim, Hồng Thái, Nhâm, A Ngo, A Đớt, Đông Sơn. Thời gian cụ thể như sau:

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

19/3/2019

Xã Hồng Vân

HT. xã Hồng Vân

Sáng

20/3/2019

Xã A Đớt

HT. xã A Đớt

Sáng

 

21/3/2019

Xã Hồng Kim

HT. xã Hồng Kim

Chiều

 

22/3/2019

Xã A Ngo

HT. xã A Ngo

Chiều

 

25/3/2019

Phòng LĐ-TB và XH

HTB. UBND huyện

Chiều

 

28/3/2019

Xã Hồng Trung

HT. xã Hồng Trung

Sáng

 

29/3/2019

Xã Nhâm

HT. xã Nhâm

Sáng

 

02/4/2019

Xã Đông Sơn

HT. xã Đông Sơn

Sáng

 

03/4/2019

Xã Hồng Thái

HT. xã Hồng Thái

Sáng

 

04/4/2019

Ủy ban nhân dân huyện

HTB. UBND huyện

Chiều

 

 
Một buổi giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện
 
Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.977
Truy câp hiện tại 5.373