Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện A Lưới giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018 tại xã Hồng Vân.
Ngày cập nhật 21/03/2019

Ngày 19/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại xã Hồng Vân về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Tân – UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoản, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm phó trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các Ban của HĐND huyện.

 

Đề án giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 – 2020 được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI (diễn ra ngày 16/12/2016) và được UBND huyện triển khai thực hiện đến nay đã hơn 2 năm. Mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người  của hộ nghèo tăng lên 1,5 đến 2,0 lần so với năm 2015. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo….

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và các kế hoạch, chương trình… của UBND huyện, những năm qua tỷ lệ hộ nghèo của xã Hồng Vân đã giảm đáng kể. Năm 2016, có 441 hộ nghèo với 1775 khẩu chiếm 56,47%. Năm 2017 có 406 hộ nghèo với 1.655 khẩu chiếm 52.05%. Năm 2018, giảm còn 342 hộ nghèo với 1.439 khẩu chiếm 43%. Năm 2019, còn 358 hộ nghèo với 1.439 khẩu chiếm 42,67%. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cho rằng tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của xã giảm theo đúng chỉ tiêu Nghị quyết (bình quân 4%/năm). Tuy nhiên, nhìn chung, so với tốc độ giảm nghèo của các địa phương khác thì vẫn còn chậm tỷ lệ còn thấp.

Tại buổi giám sát

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.173
Truy câp hiện tại 4.813