Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 11/03/2019

Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Nguyễn Quốc Cường – UVTV, PCT UBND huyện chủ trì, đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Tân – UVTV, PCT HĐND huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Phước Hùng – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Đề án 3 năm qua (2016 – 2018) và giải pháp thực hiện Đề án trong 2 năm tới (2019 – 2020).

Hội nghị đã thảo luận chủ yếu về kết quả thực hiện 2 chỉ tiêu:

1. Kết quả thu gom rác thải sinh hoạt:

Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị mở rộng đạt tỷ lệ 78,5% (thấp hơn chỉ tiêu Đề án đưa ra là 84,7%). Đối với 16 xã ngoài khu đô thị mở rộng thìUBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình tự thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý theo phương pháp chôn đốt tại vườn hoặc tự đào hố thu gom, đến lúc hố thu gom đầy thì tiến hành xử lý và đào hố khác để tiếp tục thu gom, đạt tỷ lệ 82,1%.

2. Kết quả thu phí vệ sinh môi trường:

          Tổng số tiền thu phí vệ sinh môi trường qua các năm là:

Năm 2016: 238.821.000 đồng, đạt tỷ lệ: 39,0%;Năm 2017: 287.955.000 đồng, đạt tỷ lệ: 45,4%;Năm 2018: 333.005.000 đồng, đạt tỷ lệ: 51,1%.

Địa phương có kết quả thu phí môi trường khá cao là thị trấn A Lưới (đạt tỷ lệ 53,9% (2016); 67,9 (2017); 69% (2018). Còn tại 4 xã (Phú Vinh, Hồng Thượng, A Ngo, Sơn Thủy) thì kết quả thu rất thấp.

   Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Tân – UVTV, PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Cường – PCT UBND huyện kết luận:

 

1. Việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải nói riêng và công tác BVMT nói chung là việc của toàn thể các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Cần lồng ghép việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án vào các hoạt động đang triển khai như Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Nông thôn mới.

2. UBND các xã, thị trấn thường xuyên, tích cực tổ chức tuyên truyền về đề án và mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh. Giao 1 cán bộ chuyên trách phụ trách thu phí, lập kế hoạch thực hiện cụ thể. Đồng thời tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét bố trí lại nguồn kinh phí thực hiện cho đúng chủ thể.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND các xã, thị trấn tổng hợp về khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh, đề xuất phương án xử lý dứt điểm trong tháng 3/2019.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, làm việc với các xã về thực hiện các chỉ tiêu của Đề án, cuối mỗi năm, tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện đề án.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Lê Thùy Dung – Phòng TN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.213
Truy câp hiện tại 5.482