Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 08/01/2019

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện như sau:

 

  1.  Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn

Tháng

Ngày

Người tiếp

Địa điểm

01

17/01/2019

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Phú Vinh

02

28/02/2019

Đ/c Nguyễn Quốc Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Thượng

03

14/3/2019

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hương Nguyên

04

18/4/2019

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Vân

05

16/5/2019

Đ/c Nguyễn Quốc Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Trung

06

27/6/2018

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Hồng Thái

 

          2. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện 02 ngày trong 01 tháng (có lịch cụ thể kèm theo) và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013.

 

STT

THÁNG

NGÀY

1

01

09/01/2019

2

23/01/2019

3

02

20/02/2019

4

27/02/2019

5

03

13/3/2019

6

27/3/2019

7

04

10/4/2019

8

24/4/2019

9

05

15/5/2019

10

29/5/2019

11

06

12/6/2019

12

26/6/2019

 

 

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.867
Truy câp hiện tại 5.294