Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đại biểu HĐND huyện A Lưới tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 08/08/2018

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Từ ngày 07/8 đến hết ngày 10/8/2018, Thường trực HĐND huyện  phối hợp với UBMTTQVN huyện  tổ chức cho đoàn Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI tại các địa phương trên địa bàn huyện. 

 

Lich tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI trên địa bàn huyện như sau:

Thời gian làm việc Đơn vị TXCT Địa điểm Đoàn đại biểu HĐND huyện
Ngày 07/8/2018 08h 00' Sáng

          Hồng Thủy                          

Hồng Thủy Ông Nguyễn Văn Hải 
Ông Nguyễn Nam Sinh
Ông Hồ Văn Rao
Hồng Trung        Hồng Trung Ông Hồ Văn Rêm 
Bà Hồ Thị Hiền
Ông Lê Văn Nghiếu
14h 00' Chiều Bắc Sơn Bắc Sơn Ông Hồ Văn Rêm 
Bà Hồ Thị Hiền
Ông Lê Văn Nghiếu
Hồng Vân Hồng Vân Ông Nguyễn Văn Hải 
Ông Nguyễn Nam Sinh
Ông Hồ Văn Rao
Ngày 08/8/2018 08h 00' Sáng

         Hồng Kim                 

Hồng Bắc

Hồng Bắc Bà Hồ Thị Lan Hương 
Ông Hoàng Công Thành
Ông Lê Văn Thiện
Hồng Quảng Nhâm Ông Hồ Đàm Giang 
Hồng Thái Bà Lê Thị Quỳnh Tường
Nhâm Bà Hồ Thị Thủy
Thời gian làm việc Đơn vị TXCT Địa điểm Đoàn đại biểu HĐND huyện
Ngày 08/8/2018 14h 00' Chiều Thị trấn A Lưới Thị trấn A Lưới Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Bà Nguyễn Thị Xuân
Ông Đoàn Thanh Hùng
Phú Vinh Hồng Thượng Ông Hồ Văn Đắp 
Hồng Thượng Bà Nguyễn Thị Thúy
Hương Phong Ông Tô Hồng Quân
Ngày 09/8/2018  08h 00' Sáng               A Ngo                  A Ngo Ông Nguyễn Tân
Ông Trần Toàn
Ông Lê Minh Niềm

                A Roàng                   

    A Đớt

A Roàng Ông Hồ Văn Ngưm 
Ông Hồ Văn Hóa
Bà Hồ Thị Môn
14h 00' Chiều Sơn Thủy Sơn Thủy Ông Nguyễn Tân
Ông Trần Toàn
Ông Lê Minh Niềm

Hương Lâm    

   Đông Sơn

Đông Sơn Ông Nguyễn Quốc Cường 
Ông Hồ Xuân He
Bà Vũ Ngọc Thương
Ngày 10/8/2018 08h 00' Sáng

Hương Nguyên  

   Hồng Hạ

Hương Nguyên Ông Pi Loong Mái
Bà Nguyễn Thị Thu Sen

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.739
Truy câp hiện tại 83