Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thường trực HĐND huyện làm việc với UBMTTQVN huyện để bàn kế hoạch phối hợp tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 25/07/2018

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với UBMTTQVN huyện để bàn kế hoạch phối hợp tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XI do ông Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

 

Tham gia buổi làm việc có Thường trực HĐND huyện, đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện, tổ trưởng các tổ Đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo của hoạt động HĐND các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sau kỳ họp, các Đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Theo đó, tại buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất với UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri từ ngày 07/8 đến ngày 10/8/2018 tại 11 điểm trên địa bàn huyện (tăng hơn 02 điểm so với trước kỳ họp). Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQVN trong công tác chuẩn bị, phục vụ đại biểu tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thành công.

Ông Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.548
Truy câp hiện tại 45