Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện thẩm tra tại Phòng Tài chính – Kế hoạch
Ngày cập nhật 26/06/2018

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI; Ngày 25/6/2018, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện đã tổ chức thẩm tra báo cáo Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2017; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 do bà Hồ Thị Lan Hương – Trưởng Ban KTXH chủ trì. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban KTXH, HĐND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định, tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XI, Ban Kinh tế - Xã hội có nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã thảo luận sôi nổi về tình hình ngân sách huyện. So với dự toán giao đầu năm, ngân sách tỉnh bổ sung cân đối và mục tiêu cho ngân sách huyện xã năm 2017 là 395.478/316.009 triệu đồng, tăng 79.496 triệu đồng, vượt 25,1% so với dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 197.561/120.000 triệu đồng, tăng 77.561 triệu đồng, vượt 64,6% theo Nghị quyết KTXH, HĐND huyện giao. Kết dư ngân sách huyện năm 2017 là 3.500 triệu đồng

6 tháng đầu năm 2018 Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 41.001/140.00 triệu đồng, đạt 29,3% theo Nghị quyết của HĐND huyện giao. Trong đó, phần giao huyện thu 12.460/24.250 triệu đồng, đạt 51,4% theo dự toán ngân sách huyện giao.

Chi ngân sách huyện ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 223.985/378.799 triệu đồng, đạt 59,1% dự toán giao đầu năm. Chi ngân sách huyện 154.616/266.626 triệu đồng đạt 58,0% so với dự toán. Chi ngân sách xã 70.451/112.173 đạt 62,8% so với dự toán.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tân  - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.791
Truy câp hiện tại 92