Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Dân tộc HĐND huyện họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
Ngày cập nhật 07/06/2018

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2018; Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện hoàn thành giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 05/6/2018, Ban Dân tộc đã tổ chức buổi họp để thông qua báo cáo giám sát chuyên đề nêu trên cho Thường trực HĐND huyện và các đơn vị liên quan.

Tham dự buổi họp có Tập thể Thường trực HĐND huyện, các thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo một số đơn vị được giám sát như Phòng Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện....Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Thu Sen – Phó Ban chuyên trách, Ban Dân tộc HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, báo cáo đã đánh giá quá trình triển khai và kết quả tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra những kết quả đạt được, mặt tích cực để phát huy, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, góp phần thực hiện Chính sách này tốt hơn trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Sen - Phó Ban Dân tộc thông qua báo cáo kết quả giám sát tại buổi họp

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng việc thực hiện chính sách tại Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo khá thường xuyên, đúng đối tượng thụ hưởng và đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của toàn xã hội đã có bước chuyển biến rõ rệt. Chính sách này nhằm giải quyết cho các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã đem lại kết quả khả quan đối với đời sống của người dân. Nhờ đó, đời sống của bà con đã cơ bản ổn định, yên tâm sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Ông Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.640.745
Truy câp hiện tại 234