Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội giám sát tại xã A Roàng
Ngày cập nhật 09/09/2017

Ngày 06/9/2017, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã giám sát tại xã A Roàng chuyên đề về phát triển Thể dục thể thao quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020. Đoàn giám sát do bà Hồ Thị Lan Hương – UVTV –Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng Ban KTXH làm Phó Trưởng đoàn, các thành viên là Ủy viên Ban KTXH, đại diện Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, UBMTTQVN huyện và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đặc biệt, Đoàn giám sát có sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác phát triển Thể dục Thể thao của xã A Roàng trong thời gian qua. Các thành viên trong Đoàn giám sát cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND10 ngày 03 tháng 7 năm 2014 của HĐND huyện tại xã. Xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện; chỉ ra những kết quả đạt được, mặt tích cực để phát huy; đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thể dục thể thao quần chúng xã A Roàng nói riêng, huyện A Lưới nói chung ngày càng tốt hơn.

Tại buổi giám sát 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 18