Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Thủy
Ngày cập nhật 14/06/2017

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017, UBMTTQVN huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện đã tổ chức cho các đoàn đại biểu HĐND tỉnh (khóa VII), Đại biểu HĐND huyện (khóa XI) tiếp xúc cử tri tại 11 đơn vị bầu cử chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI.

Đại biểu HĐND huyện tham dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Hồ Nam Sinh – Phó Trưởng Công an huyện, ông Hồ Văn Rao – Chủ tịch UBND xã Hồng Vân. Về phía UBMTTQVN huyện có ông Pi Loong Mái – Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đại biểu HĐND Hồng Thủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cử tri xã Hồng Thủy.

Ti bui tiếp xúc, cử tri đưc nghe đi biu HĐND huyện báo cáo một số kết quả về tình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2017; Thông báo về dự kiến ni dung, chương trình Kỳ hp thứ 4 ca HĐND huyện nhim kỳ 2016 – 2021.

Ngoài 07 ý kiến UBMTTQVN xã Hồng Thủy đã tổng hợp, trên tinh thn dân ch, ci m, ti bui tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện có thêm 05 lưt ý kiến phát biu vi các ni dung cụ th về các vấn đề nước sinh hoạt, mở đường sản xuất, đường liên thôn, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và phụ cấp cho Trưởng các đoàn thể... 

Tại buổi tiếp xúc, ông Hồ Nam Sinh – Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, trao đi, gii đáp các ý kiến ca cử tri. Về một số vấn đề vượt quá thẩm quyền, ông Hồ Nam Sinh đã chỉ đạo thư ký của đoàn rà soát, tổng hợp để báo cáo, đề xuất HĐND huyện trong kỳ họp sắp tới. 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 116