Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 13/06/2017

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017 và được sự nhất trí của Thường trực HĐND huyện; ngày 09/6/2017, Ban KTXH, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức giao ban với Ban Kinh tế Xã hội HĐND các xã, thị trấn.

Tham dự buổi giao ban có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Pi Loong Mái – UVTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Hồ Thị lan Hương – UVTV - Trưởng Ban KTXH, đồng chí Hồ Đàm Giang – UVTV – Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện cùng các Ủy viên Ban KTXH và Ban Dân tộc, đại diện các Ban của HĐND huyện cùng 18/21 đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND các xã, thị trấn.

Tại buổi giao ban, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Sen – Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc.

Tại Hội nghị giao ban

Theo đó, thời gian qua, hai ban đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công và hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân và thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động các ban tại hai cấp. Đồng chí Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt Thường trực HĐND huyện giải đáp một số ý kiến thảo luận, thắc mắc của các đại biểu tham dự. Đồng chí nhấn mạnh: Để hai Ban HĐND cấp xã hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chủ trương cho mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho hai ban HĐND cấp xã vào cuối tháng 6/2017.

Đại biểu tham gia thảo luận

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 93