Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng uỷ quân sự huyện A Lưới: Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngày cập nhật 03/07/2024

Sáng ngày 27/6, Đảng uỷ quân sự huyện A Lưới tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Huỳnh Công Quảng – TUV- Bí thư Huyện uỷ - Bí thư đảng uỷ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

 

    Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban CHQS huyện A Lưới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp , chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Duy trì uỷ và thực hiện tốt nhiệm vụ SSCD, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thủ địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn trên địa bàn huyện. Theo đó, đã Chỉ đạo Ban CHQS 18 xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập chiến đầu phòng thủ cấp xã năm 2024, gồm 05 xã (Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn, A Ngo, Hồng Thái) bảo đảm chặt chẽ, kịp thời. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2024; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 bảo đảm trang nghiêm chặt chẽ, giao quân bảo đảm số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu trên giao. Tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền với các ban, ngành đoàn thể của huyện về phối hợp thực hiện, phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tỉnh hình mới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, thăm tặng quả cho các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và thanh niên nhập ngũ năm 2024; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/HU, ngày 24/3/2022 của Huyện ủy “về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LIVT huyện A Lưới, giai đoạn 2019 – 2024 thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; trao đổi, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Công Quảng – TUV- Bí thư Huyện uỷ - Bí thư đảng uỷ quân sự huyện đề nghị Đảng uỷ Quân sự huyện duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng vừa qua; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCHTW (Khóa XIII), Quân ủy Trung ương: Đảng ủy Quân khu: Đảng ủy Quân sự tỉnh: Huyện ủy và chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức Đảng các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tường trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT khóa XII gần với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thông cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Năng cao chất lượng công tác thi đua - khen thương; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và âm mưu “phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tương của Đảng trong toàn LLVT huyện, xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mà trọng tâm là nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã (Trung Sơn, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hồng Thái, A Ngo), đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 ngày Hội quốc phòng toàn dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.571.108
Truy câp hiện tại 684