Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác nhân Đại hội DTTS huyện A Lưới
Ngày cập nhật 16/06/2024

Trong không khí thi đua của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta trên mọi miền Tổ quốc,  lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024;  Đảng bộ và nhân dân huyện A Lưới tổ chức Lễ dâng hương, báo công dâng Bác tại Gian thờ Bác Hồ, Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III – Năm 2019; được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư  của Trung ương, của Tỉnh; trong 5 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện dâng hương

Nền Kinh tế đã chuyển biến tích cực: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối năm 2023 đạt 1.279 tỷ đồng, tăng 426 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019; Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,22 triệu đồng/người/năm, tăng 10,9 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng.

 Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm,  tăng 1,5-2%; tỷ lệ huy động trẻ, học sinh đến trường đều đạt và vượt kế hoạch; Có 94,18 % cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Toàn huyện có 31/47 trường, chiếm 66% được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện được quy hoạch, sắp xếp ngày càng hợp lý, phù hợp với địa bàn dân cư. Quy mô các ngành học, bậc học tiếp tục được mở rộ

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19, phòng chống dịch bệnh, gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trạm y tế các xã, thị trấn đã được kiên cố hóa, Trung tâm Y tế huyện được UBND tỉnh xếp hạng bệnh viện hạng II. Công tác khám chữa bệnh BHYT được triển khai trên 100% trạm y tế xã, thị trấn. Mạng lưới y tế cơ sở cơ bản được hoàn chỉnh, có 15/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

 Trong 5 năm  đã đầu tư xây dựng 397 công trình, với tổng mức đầu tư 1.232 tỷ đồng. 100% đường liên xã và 85% đường liên thôn đã được cứng hóa.

  Đảng bộ huyện luôn chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt  là người đồng bào DTTS. Trong giai đoạn 2020 - 2024 đã kết nạp 496 đảng viên, trong đó 348 đảng viên là người DTTS. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 99,93% cử tri tham gia bỏ phiếu. Tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND, UBND các cấp được kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện nay có  59,7% CBCCVC là người DTTS; 62,1% chức danh lãnh đạo, quản lý là người DTTS.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội không ngừng  nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, theo tinh thần quyết định 217, 218 –QĐ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân  thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương  được thường xuyên quan tâm và  thực hiện hiệu quả. Công tác tuyển quân hàng năm và cả giai đoạn 2019-2024 vượt chỉ tiêu cấp trên giao;  Thường xuyên tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã, cấp huyện đáp ứng các yêu cầu về chiến thuật, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thường xuyên chăm lo củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân .

Đảm bảo  an ninh trật tự xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, công tác điều tra phá án, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chủ động đấu tranh, tấn công các loại tội phạm.

  Công tác hợp tác quốc tế với nước bạn Lào trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả. Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trở thành cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với những kết quả nêu trên, 5 năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Tại Đại hội lần này, sẽ biểu dương khen thưởng 10 tập thể, 24 Cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Tất cả những kết quả trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội, những thành tích của các tập thể cá nhân đạt được trong giai đoạn 2019-2024, đều dựa trên nền tảng tư tưởng của Bác về công tác dân tộc ; Đảng bộ, nhân dân huyện A Lưới kính dâng lên bác trước giờ khai mạc đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV!

Phấn khởi tự hào về những thành tích, thành tựu  đã đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc,  giai đoạn 2019- 2024;  Đảng bộ và nhân dân huyện đã báo công, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại 

Lãnh đạo và cán bộ, nhân dân huyện A Lưới dâng hương, dâng hoa Bác Hồ kính yêu

 

Trong không khí trang trọng tại lễ báo công, trước anh linh của Người, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới đã hứa quyết tâm:

 Suốt đời trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa Mác lênin; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, chủ động khắc phục mọi khó khăn, chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng huyện A Lưới ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

Thiên Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.570.622
Truy câp hiện tại 390