Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

A Lưới: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị
Ngày cập nhật 28/09/2023

  Chiều ngày 14/9, Trung tâm Chính trị huyện Tổ chức Bế Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho hơn 60 học viên là những Công chức, viên chức, Bí thư, Phó Bí thư Chi Bộ và cấp uỷ viên cơ sở, Trưởng, phó thôn, cán bộ Ban công tác mặt trận, các đoàn thể, ban ngành cấp thôn và một số đông chí là cán bộ nguồn của Thôn và một số cán bộ Công an các xã, thị trấn. Tham dự có đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực – CTHĐND huyện.

 

          Sau  thời gian học tập (Từ 20/7 đến 30/8/2023).  Lớp học đã trang bị cho học viên gồm 18 chuyên đề với 180 tiết về những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin; giúp người học hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngoài chuyên đề chính khóa các học viện được nghe báo cáo chuyên đề Xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của huyện nhà, tham quan, nghiên cứu, học tập tại các điểm di tích lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên trẻ quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa học 61 học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp Lý luận chính trị. Lớp Sơ cấp kết quả xếp loại giỏi: 14 học viên, chiếm 22,95; đạt loại khá 35 học viên, chiếm 57,37% .

          Thông qua đào tạo lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.365
Truy câp hiện tại 11.792