Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá A Lưới XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày cập nhật 19/07/2023

    Sáng  ngày 18/07  HĐND huyện A Lưới đã Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hồ Đàm Giang Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tân – UVTV - Phó chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Kỳ họp. Tham dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – UVTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV – Trưởng Ban dân tộc tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh khu vực; đồng chí Đại tá Phạm Tùng Lâm – TUV – Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh - Đại biểu HĐND tỉnh khu vực; đồng chí Huỳnh Công Quảng – TUV - Bí thư Huyện ủy A Lưới; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

    Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các Sở, ngành của tỉnh, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chúng ta đã thực hiện đạt được nhiều kết quả cơ bản trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Sản xuất nông lâm nghiệp có sự chuyển dịch tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được tăng cường; chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời. Theo đó, đã xây dựng phương án giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2023 và phân bổ chỉ tiêu thực hiện giảm hộ nghèo, cận nghèo cho các xã thị trấn là 1.708 hộ. Hộ nghèo, cận nghèo còn lại là 3.691 hộ; tỷ lệ còn 26,12%. Toàn huyện đạt 238 tiêu chí/17 xã, bình quân 14 tiêu chí/xã. Công tác Quy hoạch: Đã phê duyệt Đồ án 3 xã Quảng Nhâm, Hồng Bắc và A Roàng, các xã còn lại đang thực hiện. Chương trình OCOP: Duy trì 04 sản phẩm đạt 3, 4 sao trên địa bàn huyện (Sản phẩm vải Dèng A Lưới, Chuối già lùn A Lưới: đạt 4 sao, Thịt bò vàng A Lưới, Du lịch Sinh thái Cộng đồng A Nor - Hồng Kim: đạt 03 sao). Thực hiện phát triển kinh tế vườn theo hướng vườn mẫu số thăng lượng 50 vườn/17 xã; đã thực hiện 36/50 vườn. Đã và đang khai thác phát triển chủ yếu 03 loại hình du lịch gồm du lịch văn hoá dân tộc, du lịch lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái. Hiện có 21 điểm du lịch hoạt động thường xuyên; 05 làng văn hoá du lịch cộng đồng.Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững

 

    Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: năm 2023 là năm bản lề của thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 -2025, là năm thứ 2 thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật ngân sách, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong 6 tháng đầu năm 2023. HĐND huyện đã đoàn kết trách nhiệm khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực cố gắng đổi mới. Phát huy dân chủ, chủ động trong chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện tậm trung chỉ đạođể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá mạnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH địa bàn huyện năm 2023.

     Diễn ra trong 2 ngày (từ 18-19/07/2023). Theo đó, trong buổi sáng khai mạc, các đại biểu sẽ được nghe – Thông qua báo cáo kết quả kỳ họp và triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII. Nghe UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; kết quả thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2023; các giải pháp đẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phòng Tài chính - KH huyện báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2022; công tác thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và các giải pháp thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả sử dụng dự phòng ngân sách huyện năm 2023. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện bao gồm: Ban KT – XH; Ban Pháp chế và Ban Dân tộc…

 

     Riêng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, ngay từ đầu năm UBND huyện ban hành quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/1023 phân công, theo dõi, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện chi tiết dối với lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan đơn vị. và đã thực hiện được nhiều kết quả quan trọng, đáng chú ý như: Tổng đầu tư toàn xã hội của huyện 6 tháng đầu năm thực hiện được ước đạt khảng 1000 tỷ đồng, đạt 83,3% so với kế hoạch. Kinh tế xã hội được đuy trì phát triển ổn định. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh. Công tác quản lý đầu tư – xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị, giao thông vận tải, thương mại, khoa học công nghệ, công nghiệp – tiểu thủ công nghệp được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội, như: văn hoá – thông tin, Thể thao và du lịch; giáo đục – đào tạo; y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ, lao động việc làm, an sinh xã hội, công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được quan tâm thực hiện; tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản được giữ vũng…

      Ngoài ra, kỳ họp cũng đã nghe Ban Thường vụ Uỷ ban MTTQVN huyện UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân; Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQVN huyện với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện. Buổi chiều cùng ngày, các Đại biểu đã tập trung thảo luận tại Tổ. Tại các buổi thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát vào các gợi ý thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp./.

H. Hải - Q. Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.909.896
Truy câp hiện tại 9.819