Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ làm việc với Đảng ủy, UBND xã A Roàng
Ngày cập nhật 28/07/2022

Ngày 26/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã A Roàng, để khảo sát đánh giá việc xây dựng thôn bản văn hóa theo Nghị quyết 04 và công tác triển khai giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới..Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa thể thao, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Huỳnh Công Quảng - TUV, Bí thư huyện ủy; Đ    ồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện A Lưới, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện.

 

A Roàng là một trong 12 xã biên giới của huyện A Lưới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, có nền văn hóa đa dạng, đặc trưng. Thời gian qua, việc xây dựng thôn, bản văn hóa đạt kết quả tích cực, đã giữ gìn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Toàn xã có 721 hộ/721 hộ đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100%. 7/7 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Với mục tiêu phát triển du lịch thành nghành kinh tế quan trọng của xã, gắn với việc bảo tồn, giữ gìn, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. A Roàng đã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh trong du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với du lịch văn hóa truyền thống dân tộc, duy trì các lễ hội A Da, bảo tồn và phát huy nghề dệt dèng và nghề đan lát truyền thống…

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, bộ mặt của A Roàng đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, nhận thức của người dân được nâng lên, có ý thức, nỗ lực hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nền kinh tế của xã phát triển chậm; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm chủ yếu là tự cung, tự cấp chưa tạo ra hàng hoá. Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, tình trạng lao động thiếu việc làm còn nhiều… đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao toàn xã có: 517 hộ nghèo, chiếm 71,71%; cận nghèo: 73 hộ, chiếm 10,12 %..Trước ý kiến của già làng, trưởng bản, ý kiến của Huyện A Lưới và ý kiến các sở, ban ngành đánh giá chung về giữ gìn bản sắc văn hóa, cũng như công tác giảm nghèo bền vững trong quá trình xây dựng nông thôn mới, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao những kết quả A Roàng đạt được trong thời gian qua. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04, đồng chí khẳng định phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của A Roàng, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, ẩm thực truyền thống, giữ gìn và xây dựng không gian văn hóa. Đề nghị Sở Văn hóa thể thao phối hợp với huyện tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến số hóa, viết lịch sử thôn, bản văn hóa, các họ tộc của A Lưới; duy trì và phát huy giá trị 2 văn hóa phi vật thể lễ hội A Da và nghề dệt dèng; xây dựng, duy trì, quản lý khai thác hiệu quả các thiết chế nhà văn hóa, thư viện xã, bưu điện xã…; nghiên cứu đề tài phát huy sáng tạo nghề dệt dèng, để nghề dèng thêm những sản phẩm mới mang đậm nét truyền thống nhưng phù hợp với thị hiếu thị trường.

Liên quan công tác giảm nghèo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xã tiếp tục củng cố nâng cao, khai thác hiệu quả các mô hình đang có sẵn bám rừng, khai thác mủ cao su tạo công ăn việc làm; mô hình nuôi ong… Yêu cầu Sở Nông nghiệp PTNT khẩn trương làm hồ sơ nghề dệt dèng là nghề truyền thống; hướng dẫn xã thành lập tổ hợp tác nghề dệt dèng. A Roàng tận dụng nguồn lực, thế mạnh của địa phương trong thực hiện Đề án giảm nghèo của xã hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí mong muốn các già bản trưởng bản là người đi đầu trong vươn lên thoát nghèo, nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại… vận động bà con, con cháu trong dòng họ lao động làm việc thoát nghèo. Đồng thời đề nghị các trưởng tộc, trường bản phát động phong trào dòng tộc, làng bản tại A Roàng không có hộ nghèo./.

Thanh Ngàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.011
Truy câp hiện tại 7.324