Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KỲ HỌP THỨ III, HĐND HUYỆN KHÓA XII
Ngày cập nhật 29/12/2021

   Để đánh tình hình hoạt động của HĐND và các lĩnh vực phát triển KTXH-ANQP trên địa bàn huyện, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ngày 23/12/2021, HĐND huyện Alưới khóa XII đã khai mạc Kỳ họp thứ 3. Tham dự có Đ/c Hồ Xuân Trăng TUV – Trưởng Ban Dân tộc tinh, Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện A Lưới, Đ/c Huỳnh Công Quảng TUV - Bí thư huyện ủy, Đ/c Hồ Đàm Giang phó bí thư thường trực huyện ủy-CT HĐND Huyện Alưới,  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng phó bí thư huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c trong Ban Thường vụ huyện ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban ngành đoàn thể cấp huyện và đại biểu HĐND huyện.

 

 Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND huyện trong năm 2021. Đánh giá về tổ chức bộ máy và hoạt động của UBND huyện trong công tác điều hành chỉ đạo phát triển KTXH – ANQP, không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong công tác kiểm tra, giám sát để định hướng phát triển KTXH trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, ổn định vững chắc trong thời gian tới.

Đ/c Huỳnh Công Quảng - TUV -Bí thư Huyện ủy Alưới 

Đ/c Hồ Đàm Giang - PBT thường trực huyện ủy - CT HĐND Huyện Alưới 

 Kỳ họp đã nghe Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện A Lưới báo cáo kết quả kỳ họp thứ 03 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin các chương trình phát triển kỉnh tế, xã hội, các chương trình trọng điểm, nghị quyết quan trọng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỳ họp đã nghe UBND huyện báo cáo hoạt động của mình trong công tác điều hành chỉ đạo phát triển KTXH – ANQP trên địa bàn huyện trong năm 2021.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - PBT- CT UBND Huyện Alưới 

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KTXH trên địa bàn huyện, UBND huyện đã kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết của huyện ủy, của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, thiết thực đưa đời sống, kinh tế, vật chất tinh thần của người dân ngày càng phát triển. Trong đó, chú trọng đến các mục tiêu phát triển về trồng trọt, chăn nuôi và các nguồn đầu tư xã hội với mục tiêu giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tổng thu ngân sách đạt 41 tỷ đồng. Duy trì và phát triển các sản OCOP đã đánh giá 4 sao, 3 sao và triển khai đăng ký mới về các sản phẩm gạo Ra Dư, thịt bò xông khói và du lịch sinh thái cộng đồng A nô. Các lĩnh vực, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và bảo vệ môi trường được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác thú y đã thường xuyên được chú trọng, từ việc triển khai vận động đến công tác tiêm phòng dịch bệnh, phun tiêu độc, kiểm tra công tác giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn huyện. Nhờ vậy mà tổng đàn gia súc trong toàn huyện là hơn 23.000 con bao gồm đàn bò, trâu, dê và chăn nuôi lợn theo mô hình chuồng trại bán kiên cố mang hiểu quả kinh tế cao.

Các mặt văn hoá xã hội, giáo dục, ytế, KHHGD và trẻ em đã được các ban nghành đoàn thể trong huyện quan tâm, hoàn thành tốt chương trình tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021. Duy trì đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Các trường học phối hợp tốt với Trung tâm y tế huyện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường học. Công tác KHHGD luôn được chú trọng góp phần đưa đời sống KTXH ngày phát triển ổn định.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Ngày chủ nhật xanh được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh. Hoàn thành Đề án "Bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc thiểu số huyện A lưới giai đoạn 2021-2025”.

UBND huyện đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó chú trọng đến các chương trình trọng điểm, như Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các Dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Phát triển mô hình chuối hàng hoá, quy hoạch đô thị A Lưới mở rộng, hệ thống nghĩa trang/nghĩa địa huyện, khu vực thu gom rác thải. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, và nội địa. Kỳ họp đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hôi, Ban Pháp chế. Ban Dân tộc HĐND huyện.

Đ/c PiLong Mái UVBTV huyện ủy, chủ tịch UBMTTQVN Huyện đã thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của mặt trận trong công tác xây dựng chính quyền và những kiến nghị của nhân dân với HĐND-UBND huyện

Đ/c PiLong Mái UVBTV huyện ủy, chủ tịch UBMTTQVN Huyện Alưới 

   Đời sống kinh tế của người dân đã từng bước được nâng cao, khi nhịp độ tăng trưởng kinh tế của huyện nhà ngày càng tăng, đã tác động tích cực đến đời sống xã hội và hoạt động của cả hệ thống chính trị, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ “ vì người nghèo”, hưởng ứng, giúp sức phòng chống Covid-19 ngày càng tăng thông qua các chương trình quyên góp, ủng hộ và nhiều nguồn vốn hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, ổn định chỗ ở với nguồn đầu tư là hàng chục tỷ đồng thiết thực đưa đời sống kinh tế ngày càng phát triển ổn định hơn.

   Thay mặt UBND huyện, phòng tài chính kế hoạch huyện đã báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020. Công tác ttình hình thu chi ngân sách năm 2021, dự toán, phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

Kỳ họp đã nghe báo cáo về hoạt động của HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND huyện trong năm 2021, xây dựng phương hướng hoạt động trong năm 2022, và nhiêu nội dung quan trọng khác đã được kỳ họp tâp trung thảo luận.

Các ban của HĐND huyện cũng đã báo cáo quá trình thực hiện giám sát chuyên đề, tổ chức thẩm tra các văn bản, báo cáo của UBND huyện, của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành hành án giúp cho HĐND huyện có thêm thông tin quan trọng trong việc xem xét, quyết định nhiệm vụ của huyện năm 2021.

HĐND huyện đã thảo luận, thông qua nghị quyết về việc bãi bỏ 02 nghị quyết do HĐND huyện ban hành. Thông qua nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thông qua tờ trình và tổ chức bầu cử bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các nội dung về công tác thanh tra, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân trong năm 2021. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân, tòa án nhân và kết quả thi hành án dân sự trong năm 2021.

Thay mặt UBND huyện, đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Báo cáo tại kỳ họp của ngành kiểm sát nhân dân trong phạm vi, nhiệm vụ của đơn vị mình, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ án trên địa bàn huyện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng luật định, không bỏ lọt tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân huyện đã đã thụ lý, xét xử các vụ án vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật rừng quý hiếm, trộm cắp, lừa đảo với tính chất của hành vi là rất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi và lứa tuổi phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên hư hỏng, lười lao động.

Tại buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tiến hành phiên chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại kỳ họp, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện chức năng giám sát. Các vấn đề chất vấn được nêu ra đã phản ánh sự quan tâm của đông đảo cử tri.

Do vậy, mà việc trả lời của các cơ quan chức năng đã thể hiện trách nhiệm cao trước HĐND và đông đảo cử tri của huyện. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thu hồi khoản nợ ngân hàng chính sách huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Luật hòa giải cơ sở địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2018 - 2020. Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách đối vói người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới.

Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã biểu quyết, thông qua các Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ Phát triển KT-XH năm 2022, Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2022. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của tri và những nội dung quan trọng khác để đáp ứng trong tiến trình phát triển chung của huyện trong năm 2022.

  Kỳ họp đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện Alưới ngày càng phát triển trong xu thế phát triển chung theo hướng CNH - HĐH đất nước. Sau 01 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ cao, kỳ họp thứ ba của HĐND huyện khóa XII đã thành công tốt đẹp./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.996.983
Truy câp hiện tại 5.090