Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Âr Kêu, xã Quảng Nhâm
Ngày cập nhật 18/11/2020

   Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), Ngày 17/11, đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực – CTHĐND huyện   đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với thôn Âr Kêu, xã Quảng Nhâm.

   Thôn Âr Kêu, xã Quảng Nhâm Ban đầu chỉ có vài chục hộ sinh sống, đến nay toàn thôn có 167 hộ gia đình với tổng số 675 nhân khẩu, thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Tà Ôi. Trong đó, có 41 hộ nghèo, 09 hộ cận nghèo; 70 hộ thuộc diện chính sách ; gồm có các họ tộc sinh sống trên địa bàn thôn: A Viết, Viên, PiRiu, Kor, Hos, Ker, A Rell, A Rung, Krieng, Phạm. Tổng diện tích khoảng 193,25 ha; trong đó, đất nông nghiệp 81,5 ha, đất lâm nghiệp 60,4ha.. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận và tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, tạo điều kiện các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt vận động nhân dân ở khu dân cư cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tham gia xây dựng cơ sở vật chất các công trình phục vụ sản xuất với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay toàn thôn có: 94 gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 80% .

 Phát biểu chia vui cùng nhân dân Thôn Âr Kêu tại Ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực – CTHĐND huyện  đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân trong thôn đã đạt được trong năm qua. Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng thôn ngày càng phát triển, đồng chí mong muốn Cấp ủy chi bộ thôn Âr Kêu, xã Quảng Nhâm, Ban công tác mặt trận thôn cùng các ban, ngành, đoàn thể và hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu  trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, khen thưởng: Lao động, sản xuất giỏi; gương người tốt việc tốt; Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững;  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phòng, chống các tệ nạn xã hội ở khu dân cư, khắc phục hậu quả bão lụt; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch gia đình, không tảo hôn, không để trẻ em bỏ học, loại bỏ các hủ tục lạc hậu; cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết  toàn dân tộc

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.150.946
Truy câp hiện tại 114