Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Quảng Nhâm
Ngày cập nhật 20/07/2020

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, ngày 17/7/2020, Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện công tác CCHC của huyện đã kiểm tra tại xã Quảng Nhâm.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Đoàn đề nghị trong thời gian tới, xã cần khắc phục ngay những hạn chế trong công tác CCHC, tập trung đẩy nhanh quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.499.682
Truy câp hiện tại 2.492