Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại hội Chi bộ lần thứ XV
Ngày cập nhật 26/06/2020

Ngày 25/6, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức Đại hội Chi bộ làn thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT – CTUBND huyện.

 

    Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch là Chi bộ ghép gồm 2 cơ quan là Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thống kê huyện. Chi bộ có 16 đồng chí đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã thường xuyên lãnh đạo cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND-UBND trong việc xây dựng cũng như triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của huyện giai đoạn 2015 – 2020 và kế hoạch hàng năm, đến năm 2020 dự kiến thực hiện đạt và vợt một số chỉ tiêu do đơn vị theo dõi. Đã tham mưu thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 255 công trình. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 4.092 tỷ đồng ( bình quân 830 tỷ đồng/năm). Đến năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước là 447,739 tỷ đồng, tang 158,026 tỷ so với 2015. Trong đó phần giao huyện thu dự kiến đạt 24,4 tỷ tăng 8,057 tỷ so với 2015; tổng chi ngân sách năm 2020 theo dự toán trên 465,906 tỷ đồng, tăng 158,589 tỷ so với năm 2015

  Chi bộ chỉ đạo tốt công tác Thống kê đã bám sát vào nghị quyết và kết hoạch phát triển KTXH, tập trung theo dõi chặt chẽ các diễn biến về kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Tổ chức tốt việc thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do UBND huyện giao.

   Công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ chú trọng, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, chuyển chính thức 2 đảng viên . Công tác phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm thời gian quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT – CT UBND huyện biểu dương, ghi nhận những thành tích tập thể Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập thể Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Chi bộ 2 cơ quan trong sạch vững mạnh cần được củng cố; tiếp tục đổi mối tác phong, lề lối làm việc. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện 5 năm;  xây dựng lộ trình đầu tư công trung hạn; làm tốt công tác xây dựng kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính, nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

   Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã bầu các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.125
Truy câp hiện tại 1.664