Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Ngày cập nhật 10/06/2020

   Ngày 9/6 , UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030.  Dự và chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT –CTUBND huyện.

    Hàng năm, UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính (CCHC). Việc tổ chức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chuyển biến ngày càng tích cực. Đến cuối năm 2019, đã khai trương 21/21 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã ( sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn còn 18/18) . Đối với các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, ngoài việc niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  cấp xã, 100% TTHC đã được công khai trên Trang thông tin điện tử huyện. Tính đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã thực hiện theo cơ chế một cửa với hơn 125 thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cưa liên thông  với hơn 350 thủ tục ở các lĩnh vực như: Đất đai, kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội….Tính đến thời điểm hiện tai, cấp huyện đang cung cấp 365 thủ tục hành chính, trong đó 102 thủ tục cung cấp mức độ 2, 101 thủ tục mức độ 3 và 159 thủ tục cung cấp ở mức độ 4.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- PBT-CT UBND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chương trình CCHC . Đồng thời trao đổi thêm một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình CCHC, như: trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, đơn vị tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm,  tránh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu người dân. Qua đó, trong công tác CCHC các cơ quan, đơn vị chuyên môn cần rà soát các qui định, văn bản pháp luật không còn phù hợp . Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phầm mềm điện tử, cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn;  xử lý văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời.

     Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và  cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.460
Truy câp hiện tại 3.971