Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đảng bộ xã Hồng Kim tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X
Ngày cập nhật 01/06/2020

Sáng 30/5, Đảng bộ xã Hồng Kim tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Tiến – UVBTV – CT UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Tiên Sáu- UVBTV- Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tân – UVBTV – Phó CT HDND huyện.

 

    Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hồng Kim đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 5 năm qua kinh tế luôn phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng đầu tư toàn xã hội đầu năm ước đạt 4,8 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân dược cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước năm 2020 đạt 22 triệu đồng/người/năm (vượt so với NQ đề ra 122%).  Văn hóa, xã hội có bước phát triển. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện; việc huy động và bố trí các nguồn lực xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện trên địa bàn xã, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ( tăng 03 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ). Kết quả xếp loại chất lượng đẳng viên hàng năm, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 18 đảng viên mới đạt 72% kế hoạch đề ra.

   Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hồng Kim tiếp tục xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp là một trong nhiệm vụ chiến lược quan trọng của địa phương; trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp 80%; dịch vụ 14%; tiểu thủ công nghiệp 6%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 28 – 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3-4%, xây dựng thôn đạt chuẩn văn hóa 100%; hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90%; phấn đấu hàng năm có trên 85 cán bộ, công chức, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.708
Truy câp hiện tại 4.926