Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chi bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ tổchức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 01/06/2020

Ngày 28/5/2020, Chi bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tân – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên trong Tổ chỉ đạo tham dự Đại hội.

 

Chi bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ có 26 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ; khoanh nuôi phục hồi rừng; nuôi dưỡng làm giàu rừng, cải tạo rừng; khai thác gỗ và lâm sản; khoán rừng và đất lâm nghiệp; dịch vụ giống cây trồng theo quy định của pháp luật  trong phạm vi quản lý….thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra

Đảng viên biểu quyết các nội dung tại đại hội

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được cấp ủy, đơn vị quan tâm, chú trọng. Đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát đình chỉ hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng (trong nhiệm kỳ qua đã lập biên bản xử lý 137 vụ việc). Làm tốt công tác tuần tra, truy quét, chống chặt phá rừng. Đã tổ chức 58 đợt truy quyét, 1.265 đợt tuần tra thường xuyên, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Lập biên bản và xử lý 76 vụ khai thác gỗ trái phép, thu giữ 71,332 m3 gỗ và các loại máy móc, dụng cụ khai thác gỗm. Chi bộ đã triển khai quyết liệt các chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mang lại hiệu quả quan trọng cho công tác quản lý tài nguyên rừng; Góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về tỷ lệ che phủ rừng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể được quan tâm, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Chi bộ và mỗi một cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tân đã chỉ ra một số hạn chế tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn; tranh thủ tối đa các chương trình hỗ trợ của nhà Nước về bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; nâng cao mức sống cho người sản xuất nghề rừng thông qua lồng ghép thực hiện tốt các chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; tổ chức xây dựng và ban hành đầy đủ các phương án theo quy định của Luật Lâm nghiệp thuộc trách nhiệm của chủ rừng; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Cấp ủy khóa mới và Tổ chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu 03đồng chí vào cấp ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.403
Truy câp hiện tại 1.726