Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 tại xã Hương Nguyên
Ngày cập nhật 26/05/2020

Thực hiện qui định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; sáng ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 5/2020 tại xã Hương Nguyên, để tiếp nhận nội dung công dân kiến nghị; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Cùng dự buổi tiếp dân định kỳ, có đại diện lãnh đạo các ban đảng, UBKT, VPHU Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi tiếp công dân xã Hương Nguyên, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 03 lượt công dân với các ý kiến, kiến nghị thuộc 02 nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn và việc giải quyết đến bù giải phóng mặt bằng thủy điện. Tại đây, các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo với đồng chí Bí thư Huyện ủy và thông tin đến công dân về kết quả, tiến độ thực hiện đối với các nội dung công dân kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và Ban tiếp công dân huyện, kiểm tra, rà soát toàn bộ nội dung người dân ý kiến, kiến nghị, để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan trả lời công dân theo đúng quy định./.

Thanh Định - VPHU A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.785
Truy câp hiện tại 4.165