Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường và cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ theo hình thức chia theo tổ
Ngày cập nhật 31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người; chiều ngày 30/3/2020, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường và cán bộ chủ chốt cấp huyện, để thực hiện quy trình nhân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị tổ chức theo hình thức phân chia thành 09 tổ, mỗi tổ không quá 20 người, khi ngồi họp mỗi người cách nhau 02 mét, do Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ chủ trì; các đại biểu tham dự phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước phòng dịch và đo thân nhiệt trước khi vào dự Hội nghị.

Căn cứ Hướng dẫn của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng của Ban Tổ chức Trung ương về việc công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp; Huyện ủy A Lưới đã ban hành Kế hoạch về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị lần này, các đại biểu thực hiện quy trình lấy ý kiến về danh sách nhân sự Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy ý kiến về danh sách nhân sự các chức danh chủ chốt của huyện đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử các chức danh lãnh đạo Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, kết quả kiểm phiếu được tổng hợp và thông báo công khai tại các tổ thể hiện sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Đỗ Thanh Định - VPHU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.415.812
Truy câp hiện tại 7.385