Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp công dân định kỳ tại xã Hồng Bắc
Ngày cập nhật 03/09/2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Hồng Bắc, do đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Công Thành – Đại biểu HĐND huyện khu vực chủ trì.

 

Tham gia buổi tiếp công dân có: Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành và 10 hộ dân xã Hồng Bắc.

Tại buổi tiếp dân, có 10 hộ dân xã Hồng Bắc tham gia với 30 ý kiến, kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; cơ sở hạ tầng; xử phạt các đối tượng phá rừng làm nương rẫy chưa công bằng; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phản ánh việc xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo chưa công bằng, khách quan; tranh chấp đất đai...

Sau khi nghe ý kiến phản ánh của công dân, ý kiến giải trình, trả lời của các phòng, ban liên quan và đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Bắc, đồng chí Nguyễn Tân – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và thống nhất kết luận một số vấn đề cụ thể, chỉ đạo UBND xã Hồng Bắc cùng một số cơ quan chuyên môn để giải quyết kiến nghị của công dân

Một số hình ảnh tại buổi tiếp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.688
Truy câp hiện tại 5.589