Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lãnh đạo HĐND và UBND huyện A Lưới tiếp công dân định kỳ tại xã A Roàng
Ngày cập nhật 31/07/2019
Tại buổi tiếp dân xã A Roàng

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã A Roàng, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham gia buổi tiếp công dân có: Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành và 09 hộ dân xã A Roàng.

 

Tại buổi tiếp dân, có 09 ý kiến của bà con nhân dân xã A Roàng kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách (huân, huy chương, hộ nghèo, chất độc hóa học, hỗ trợ nhà ở...); hỗ trợ đền bù do ảnh hưởng của dự án làm đường quốc phòng; đề nghị giải ngân tiền hỗ trợ cộng tác viên trẻ em; phản ánh về giống bò của Đề án phát triển đàn bò chưa đạt yêu cầu; giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp; đề nghị ưu tiên xét nghĩa vụ quân sự; đền bù khi chặt cây của người dân ở gần cột điện; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Sau khi nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân, ý kiến giải trình, trả lời của các phòng, ban liên quan và đại diện lãnh đạo UBND xã A Roàng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và kết luận, chỉ đạo một số nội dung để giải quyết kiến nghị của công dân.

Sau buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND đã cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thực địa tại cơ sở theo ý kiến, kiến nghị của công dân.

Lãnh đạo HĐND và UBND huyện tiếp dân tại xã A Roàng

Và kiểm tra thực địa theo phản ánh của người dân

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.930.834
Truy câp hiện tại 1.580