Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tin hoạt động
Ngày 16/10/2017, Thường trực HĐND huyện đã giám sát chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể tại Phòng Tài chính – Kế hoạch. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm...
Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, ngày 17/10/2017, Thường trực HĐND huyện đã giám sát chuyên đề phát triển kinh tế tập thể tại xã A Ngo. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Tân – Phó Chủ...
Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp liên tịch để bàn, thảo luận và quyết định nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, do ông Hồ Xuân Trăng – Chủ tịch HĐND huyện chủ...
Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 02 ngày 10 năm 2017 của UBND huyện A Lưới về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp cấp xã năm 2017, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn, vướng...
Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 09/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy. Sáng ngày 13/10/2017, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị...
Ngày 10/10/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể tại Phòng Nông nghiệp...
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới giám sát chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Ngày 11/10/2017, Đoàn giám sát...
Ngày 06/10, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện A Lưới đã tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế. Ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND...
Sáng ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ Giúp pháp lý năm 2017, do đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐPHPBGDPL...
Ngày 05 tháng 10 năm 2016, huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018, thạm dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 932