Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tin hoạt động
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;. Để chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện...
Ngày 02/4/2019, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh đã có buổi làm việc với huyện A Lưới về kết quả thực nhiệm nhiệm vụ KHCN năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Bà Trần Thị Thủy Yên – Phó Giám đốc Sở KHCN, Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó...
Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại xã Nhâm do đồng chí Nguyễn Tân – UVTV -  Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.  
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát, ngày 03/4/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại xã Đông Sơn do đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ...
Ngày 28/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về kết quả thực hiện giảm nghèo bền vững tại xã Hồng Trung do đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn
Ngày 20/3/2019, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh  do Ông Hồ Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện...
Ngày 20/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại xã Hồng Vân về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương....
Ngày 19/3/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát tại xã Hồng Vân về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương....
Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Nguyễn Quốc Cường – UVTV, PCT UBND huyện chủ trì, đến tham dự và chỉ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.044
Truy câp hiện tại 550