Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 12/07/2021

ngày 01/7/2021 UBND huyện đã ban hành Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; đặc biệt là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tình hình khu vực còn nhiều yếu tố bất định, xen lẫn giữa thuận lợi và khó khăn thách thức, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ngoài ra phải tập trung khắc phục hậu quả lụt bão năm 2020. Nhờ được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong huyện đã tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19; thu ngân sách trên địa bàn đạt 76,75%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 76,47%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 100,08%; các chỉ tiêu về bảo hiểm; huy động trẻ em đến trường; thu gom và xử lý chất thải rắn đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; năng suất lúa nước đạt 61,8 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn nhất định như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp; Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư chưa cao.

Tập tin đính kèm:
Tài Tuấn-TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.573.796
Truy câp hiện tại 2.263