Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, phương hướng, nhiệm vụ Quý 2 năm 2020
Ngày cập nhật 12/07/2021

Ngày 09/4/2021 UBND huyện đã ban hành Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý I Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

Tập tin đính kèm:
Tài Tuấn-TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.433.938
Truy câp hiện tại 20.686