Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019
Ngày cập nhật 15/08/2019

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chương trình nông thôn mới:

Tiếp tục triển khai, kiểm tra chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu: Lúa nước: Diện tích 1.084,7 ha, đang giai đoạn làm đòng. Lúa cạn: Diện tích 559 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh. Cây ngô: Diện tích 416,5 ha, đang giai đoạn trổ cờ phun râu. Cây sắn: Diện tích 1.434,1 ha, cây đang giai đoạn phát triển thân lá, rễ củ. Cây cao su: Diện tích 1.235,1 ha, trong đó diện tích khai thác là 603 ha. Chuối hàng hóa: Diện tích 193 ha. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc mô hình trồng bơ, với quy mô 1,5 ha; mít Thái 05 ha; Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển đàn bò năm 2019, đến nay đã chỉ đạo các hộ tham gia làm chuồng trại, trồng cỏ; tiến hành nghiệm thu và cung ứng 24 con bò giống cho 06 hộ/4 xã thực hiện năm 2019. Tổng đàn gia súc: 41.307 con. Tổng đàn gia cầm: 315.567 con. Triển khai Kế hoạch ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập vào địa bàn huyện A Lưới. Khống chế dập tắt kịp thời dịch lở mồm long móng xảy ra trên lợn (tại thị trấn A Lưới); bệnh Dịch tả lợn Châu phi (tại Hương Phong, Hồng Quảng, Hồng Hạ: qua 30 ngày và Hương Nguyên qua 10 ngày chưa phát sinh thêm ổ dịch mới). Thực hiện chốt chặn kiểm dịch tại xã Hương Nguyên, Bốt Đỏ và xã Hồng Vân; đã xử lý tiêu hủy 57 con lợn giống vượt chốt kiểm dịch, nhập trái phép vào địa bàn huyện.

Triển khai kiểm tra, giám sát thực hiện tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 năm 2019 cho trâu bò 6.925/11.000 liều, đạt 63%; tiếp tục tiêm phòng bổ sung vắc xin Tam liên lợn, Tụ huyết trùng trâu bò, Dại chó, Vắc xin gia cầm và các loại vắc xin gia súc.

Ban hành Công điện khẩn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức đêm văn nghệ truyền thông “Tiếng hát Đại ngàn” tại xã A Roàng. Đã phát hiện 17 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, lâm sản bắt giữ 8.782 m3 gỗ xẻ; Không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Làm việc với Đoàn giám sát 1986 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện A Lưới. Triển khai kế hoạch hỗ trợ thôn kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới (có 40 hộ dân thực hiện vườn mẫu đã thiết kế đào hố, bón phân và lấp đất để triển khai thực hiện với các chủng loại cây như Cau, Chuối, Bơ, Ổi; có 07 thôn/03 xã đăng ký thực hiện thôn kiểu mẫu). Triển khai đăng ký Chương trình “Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019” với 07 xã đăng ký, quy mô đầu tư: 1.750 mét/25 thôn, khối lượng xi măng đề nghị hỗ trợ là 1.186 tấn.

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công:

Đến nay, đã cấp vốn đầu tư xây dựng với số tiền là: 43.216 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện, xã: 13.935 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch cấp vốn. Chương trình mục tiêu quốc gia là 27.642 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Nguồn vốn chưa cấp theo dự toán do một số công trình thuộc nguồn sự nghiệp đang tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ. Tổng số giải ngân đến 15/7/2019 là: 25.018 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch vốn, trong đó vốn 2018 kéo dài là: 353 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch, kế hoạch vốn năm 2019 là: 24.665 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch.

Công tác quyết toán công trình hoàn thành các chủ đầu tư đã có quan tâm hơn, đến nay đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với 30 công trình, đang thẩm tra 4 công trình, đến hạn lập báo cáo quyết toán là 19 công trình, trong đó 16 công trình trong hạn, 03 công trình chậm từ trên 3 tháng. Trong quá trình quyết toán, không chấp nhận thanh toán 30,4 triệu đồng; Lũy kế cấp 38 giấy phép hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng, dừng hoạt động đối 02 hộ kinh doanh.

Tổ chức định giá thanh lý tài sản công thuộc UBND huyện quản lý: Thanh lý các khu nhà xuống cấp Trường THCS Hương Lâm, Mầm non Hoa Đào, HTX Sơn Phước cũ. Tổng hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, quản lý đô thị và dịch vụ công ích:

   Tiếp tục thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng; Triển khai các thủ tục điều chỉnh bổ sung khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang nhân dân tại xã Hồng Thượng. Triển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị A Lưới mở rộng. Làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

  Chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2019. Cấp 06 giấy phép xây dựng nhà ở, cung cấp thông tin quy hoạch 01 công trình/dự án; thẩm định thiết kế dự toán 02 công trình.

Ban hành Kế hoạch về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về tình hình sử dụng nước đô thị: Số hộ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm báo cáo đạt 95%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Duy trì tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải, trung bình lượng rác đã thu gom vận chuyển là 30 chuyến x 11,5m3 = 345 m3 rác ép. Thực hiện chăm sóc cây cảnh trên dải phân cách và dọc hai bên các tuyến đường nội thị và đường Hồ Chí Minh; duy trì tốt hoạt động hệ thống điện chiếu sáng đô thị.

          4. Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Khoa học công nghệ:

Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 10/8/2016 của HĐND huyện. Tiến hành chấm điểm và thông báo các sản phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm trên chất liệu vải Dèng truyền thống huyện A Lưới; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Qua đó, đã bình chọn 01 sản phẩm đạt giải nhất, 01 sản phẩm đạt giải nhì, 02 sản phẩm đạt giải 03 cấp huyện và trình Sở Công thương đăng ký để bình chọn 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đêm ẩm thực 01 tuần/01 lần vào tối thứ bảy và chủ nhật tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện và tuyến đường A Sáp, A Vầu, dự kiến thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

Có 99,96% hộ sử dụng điện thường xuyên đảm bảo an toàn. Thành lập Hội đồng đấu giá cho thuê lô, quầy chợ Bốt Đỏ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý thương mại, quản lý thị trường trên địa bàn huyện.

Giao ban Hội đồng khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2019. Phê duyệt dự toán Đề án sản xuất rượu từ quả sim huyện A Lưới; dự án nuôi Gà Sao. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển đàn dê có chất lượng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Triển khai các thủ tục thành lập Hội chăn nuôi bò, dê A Lưới làm tiền đề cho việc thực hiện dự án “Xác lập, quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt Bò Vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

          5. Tài nguyên - Môi trường:

Ban hành Quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đất nông trường cà phê A Lưới. Xây dựng Bảng giá đất các loại đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện A Lưới. Báo cáo UBND tỉnh phương án thu hồi đất của Công ty CP khoáng sản Đông Trường Sơn giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý tại khu vực A Pey B, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng vào mục đích trồng rừng, phát triển kinh tế nhằm giải quyết tình trạng khai thác vàng trái phép. Thành lập Tổ công tác rà soát hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất tại thôn Pire 1 (thôn 6) và thôn Pire 2 (thôn 7) thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để bàn giao cho tỉnh Quảng Trị.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh về việc xin gia hạn Giấy phép khai thác cát sỏi của Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn. Chỉ đạo tăng cường quản lý loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tôm hùm nước ngọt; Hướng dẫn đặt thùng thu gom pin thải. thành lập Tổ công tác chốt chặn, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực A Pey B; Tiến hành san lấp cục bộ, phá các hang hóc, các hố mà người dân đào bằng thủ công để lại tại khu vực A Pey B. Xây dựng quy chế hoạt động phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện A Lưới với Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú về công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trong và xung quanh công trình xây dựng nhà máy Thủy điện A Lin. Kiểm tra môi trường tại các điểm tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi. Kiểm tra, nhắc nhở việc xả thải nước rửa đá xây dựng trực tiếp xuống suối làm ảnh hưởng môi trường nước của Công ty Thủy điện Sông Bồ.

6. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất:

            Phê duyệt giá trị bồi thường dự án Nâng cấp nền, vỉa hè đường Kim Đồng và đường Konh Khoai; Công trình Hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp A Co (giai đoạn 1). Tiếp tục xử lý một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án: Đường dây 35Kv tuyến A Roàng - Bốt Đỏ, Thủy điện A Lin Thượng, A Lin B1, Thủy điện A Lưới, Rừng cảnh quan khu vực ngã ba Bốt Đỏ. Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định đợt 2 dự án đường Hồng Thủy ra biên giới. Xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân dự án đường dây 35KV A Roàng - Bốt Đỏ.

Hoàn thành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại Tổ dân phố số 6, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Phương án phân chia bổ sung đất sản xuất cho 20 hộ gia đình tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Hương Phong, huyện A Lưới thuộc quỹ đất nhận bàn giao của Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế.

7. Tài chính - ngân sách:

Thu ngân sách trên địa bàn đến 22/7/2019 là 49.096 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng: 13.290/22.170 triệu đồng, đạt 59,9% theo chỉ tiêu Nghị quyết giao (Ngân sách cấp huyện: 11.106 triệu đồng; Ngân sách cấp xã: 2.184 triệu đồng). Chi ngân sách huyện, xã: 261.347/419.424 triệu đồng, đạt 62,3% dự toán đầu năm giao. Trong đó: Chi ngân sách cấp huyện: 189.023/297.266 triệu đồng, đạt 63,6%; Chi ngân sách cấp xã: 72.324/122.158 triệu đồng, đạt 59,2%.

            Hoàn thành công tác phối hợp với Tổ Kiểm toán ngân sách địa phương (Kiểm toán nhà nước khu vực 2) trong việc thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 về ngân sách huyện, xã, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018.

         II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Hoạt động Văn hoá và Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình:

Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019). Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Xây dựng Kế hoạch tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI năm 2019. Kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ du lịch, niêm yết giá cả tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Địa đạo An Hô, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới.

 Trong tháng 7, đã đón 5 tour đến thăm quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Số lượng khách tham quan tự do thống kê đạt 5.215 khách. Hướng dẫn UBND xã Hồng Hạ xây dựng và đưa vào hoạt động famstay Cân Tôm Hồng Hạ. Tham gia Hội nghị giao ban liên kết phát triển du lịch các huyện dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Thư viện mở cửa thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc mượn và đọc sách, tìm kiếm thông tin, tài liệu, truy cập mạng máy tính Internet.

Trong tháng 7 đã sản xuất được 21 chương trình, 119 tin, 18 bài, phóng sự, 06 chuyên mục (trong đó bao gồm tin dịch và phát bằng tiếng Pa Cô) và 37 nội dung tài liệu tuyên truyền khác.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chiêu sinh và tuyển sinh các lớp đầu cấp; tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2019 - 2020. Xét thi đua năm học 2018 - 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành giáo dục. Chỉ đạo các trường: Mầm non Đông Sơn, Mầm non A Đớt, Tiểu học Hồng Thái, Tiểu học Nhâm hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Y tế, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Giao ban công tác DS/KHHGĐ 6 tháng đầu năm. Tham gia Hội nghị giao ban công tác An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm; giao ban công tác quân dân y kết hợp quý II/2019; tham gia Hội thi "Cán bộ giỏi công tác an toàn vệ sinh thực phẩm" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú là: 51.616 người; tổng số trẻ sinh ra là: 471 trẻ, giảm 18 trẻ so cùng kỳ 2018; trong đó: Con thứ 3 trở lên là 85 trẻ, giảm 16 trẻ so cùng kỳ 2018. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 18%.

4. Lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội:

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019); Kế hoạch thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2019.

Chi trả trợ cấp tháng 7 cho 1.811 đối tượng BTXH với tổng số tiền 720.765.000 đồng. Chi trả trợ cấp người có công cách mạng với tổng số tiền: 7.889.421.000 đồng. Hoàn thành việc chuyển quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với số tiền 493.800.000 đồng; cấp tiền ăn thêm ngày lễ: 575.000.000 đồng.

5. Về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc:

  Phê duyệt danh sách các hộ được vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg đợt 3; Hướng dẫn và tổng hợp danh mục đăng ký đầu tư về cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2020.

Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về thực trạng và giải pháp đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong bối cảnh hiện nay.

Tổng hợp và theo dõi các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, có 03 trường hợp tảo hôn và không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

  III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

1. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Đoàn lâm thời, người nước ngoài: 47 người, chủ yếu hoạt động tham quan du lịch, hoạt động MIA, thăm thân của người Lào. Trong tháng 7/2019, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông và các vụ việc về cháy nổ, sự cố tai nạn.

Tổ chức tuần tra, mật phục, truy quét địa bàn 05 lượt, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, bắt quả tang 01 đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Sông Bồ, xã Hồng Hạ, đã xử lý theo quy định; nhắc nhở 02 trường hợp vi phạm. Tiến hành gọi hỏi, răn đe 03 đối tượng có liên quan đến ma túy. Ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn huyện A Lưới.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát; phát hiện và lập biên bản 20 trường hợp vi phạm (ô tô: 11; mô tô: 09), phạt tiền 13.630.000 đồng; tạm giữ phương tiện 03 trường hợp mô tô.

2. Quân sự, Quốc phòng:

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019 đúng ý định, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Thông báo triệu tập 14 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; 20 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã tham gia Lớp bồi dưỡng chuyên sâu chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã năm 2019.

3. Công tác Nội vụ:

          Xây dựng và triển khai Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã A Đớt, Hương Lâm, Hồng Quảng, Nhâm, Bắc Sơn, Hồng Trung; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

          Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định sáp nhập Trường Tiểu học A Roàng với Trường Trung học cơ sở A Roàng thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng.

          Quyết định thay đổi vị trí 08 công chức Trưởng Công an xã để bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã; Quyết định tinh giản biên chế 02 cán bộ cấp xã.

          Quyết định cử 33 công chức tham gia bồi dưỡng kế toán viên; 05 cán bộ, công chức lớp lãnh đạo cấp huyện; 01 công chức tham gia đào tạo cao học; 04 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; 23 cán bộ công chức tham dự lớp QLNN về công tác thanh niên. Phối hợp Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho 57 học viên.

          Quyết định công nhận danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2018-2019 và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

          4. Công tác Tôn giáo, đối ngoại:

          Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo, đảm bảo các hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật. Phối hợp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác tôn giáo năm 2019 tại huyện A Lưới với 150 cán bộ, công chức tham gia.

Phối hợp Sở Ngoại vụ cung cấp một số thông tin liên quan đến Đợt hoạt động MIA 136 tại địa bàn huyện A Lưới (dự kiến thời gian triển khai từ 29/7 đến 17/9/2019).

          5. Công tác Tư pháp:

Kiểm tra theo thẩm quyền 09 Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” tại thị trấn A Lưới và xã Hồng Hạ. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 452 và Đề án 65. Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Tiếp nhận, thay đổi, cải chính hộ tịch và giấy tờ hộ tịch 01 trường hợp. Trao giấy chứng nhận ký kết hôn có yêu tố nước ngoài 01 trường hợp. Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 790 bản/tờ.

6. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

  Báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc quản lý điều hành ngân sách; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại UBND xã Hồng Vân. Tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc quản lý điều hành ngân sách; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại UBND xã Hồng Hạ. Tại trụ sở tiếp công dân huyện, Ban Tiếp Công dân huyện đã tiếp 06 lượt công dân với 06 ý kiến phản ánh, kiến nghị; đã xử lý hoàn thành 04 kiến nghị (còn 02 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết). Tổ chức kiểm tra, xử lý thông tin công dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm trên trục đường Ăm Mật. Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã A Roàng. Ban hành lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.434.342
Truy câp hiện tại 20.949