Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019
Ngày cập nhật 30/05/2019
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2019
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chương trình nông thôn mới:
- Tổ chức họp rà soát danh mục đầu tư hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giao nhiệm vụ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Xây dựng Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Hương Phong.
- Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 - 2019 theo đúng khung lịch thời vụ. Lúa nước: Diện tích 1.085,9 ha, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận 82,3%, đã thu hoạch được 312 ha. Cây ngô: Diện tích 650 ha, đã thu hoạch được 230 ha. Cây sắn:  Diện tích 1.434,1 ha, đã thu hoạch 1.401 ha; diện tích sắn (năm 2019) đã trồng 913 ha. Cây cao su: Diện tích 1.235,1 ha, trong đó diện tích khai thác là 520 ha. Chuối hàng hóa: Diện tích 387,9 ha. Tiếp tục theo dõi sinh trưởng mô hình trồng chuối nuôi cấy mô tại xã Hồng Bắc với diện tích 1,6 ha/2 hộ. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc mô hình trồng bơ, với quy mô 1,5 ha; mít Thái 5 ha; Phối hợp Công ty Quế Lâm triển khai mô hình chuỗi liên kết Nếp than theo hướng hữu cơ với diện tích 02 ha.

- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai: Triển khai Phương án chống hạn năm 2019. Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu, nộp quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019.

- Công tác bảo vệ thực vật: Thường xuyên kiểm tra theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của sâu, bệnh hại. Hiện nay, xuất hiện bệnh lem lép, khô vằn trên lúa gây hại rải rác, đã hướng dẫn bà con tiến hành phun phòng trừ kịp thời.

- Triển khai cho các hộ dân đăng ký tham gia kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển đàn bò năm 2019, đến nay đã đăng ký số lượng 79 con/10 xã. Tổng đàn gia súc: 27.272 con. Tổng đàn gia cầm: 181.434 con. Triển khai Kế hoạch Ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện A Lưới. Thực hiện chốt chặn kiểm dịch tại ngã ba Bốt Đỏ và tại xã Hồng Vân.

Triển khai kiểm tra, giám sát thực hiện tiêm phòng vắc xin Vụ Xuân năm 2019. Tam liên lợn 3.970/5.000 liều, đạt tỷ lệ 79%, Tụ huyết trùng trâu bò 5.320/7.500 liều, đạt tỷ lệ 71%, Dại chó 2.329/3.600 liều, đạt tỷ lệ 65%.

- Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ban hành Phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019. Chỉ đạo các xã lập hồ sơ hỗ trợ bảo vệ rừng và khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình năm 2018. Trong tháng 4, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định phê duyệt xã A Ngo đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ thôn kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng Nông thôn mới. Triển khai nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình OCOP; Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; Nguồn vốn hõ trợ phát triển sản xuất năm 2019 với tổng kinh phí 5,148 tỷ đồng.

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Tổ chức thẩm tra, quyết toán các đơn vị dự toán trực thuộc UBND huyện với 35/98 đơn vị dự toán, đạt 33,5%. Tổng giải ngân nguồn đầu tư xây dựng huyện quản lý là 4,3/29,5 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn. Quyết toán 13 công trình với tổng mức đầu tư 7.763 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán 7.503 triệu đồng, giá trị quyết toán 7.488 triệu đồng, giá trị chênh lệch giảm 15 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

- Cung cấp thông tin liên quan cho nhà đầu tư Đông Tây về dự án trồng cây dâu tằm. Rà soát, thông báo giá cả thị trường, báo cáo tình hình sử dụng tài sản chuyên dùng.

- Tham gia các hoạt động nhằm vận động thành lập các hợp tác xã phát triển lâm nghiệp bền vững. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019; Lũy kế đến tháng 4 đã cấp 19 giấy phép hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn điều lệ 3,2 tỷ đồng.

3. Công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, quản lý đô thị và dịch vụ công ích:

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị A Lưới mở rộng. Tiếp tục thực điều chỉnh quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng. Thông qua quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã A Đớt.

Phối hợp Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tiến hành nghiệm thu hoàn thành sửa chữa 07 nhà ở tái định cư tại xã Hồng Thượng. Phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg năm 2019 với tổng số hộ phân bổ thực hiện là 84 hộ, ứng với tổng số kinh phí 2.100 triệu đồng. Cấp 02 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Tiếp tục rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông đề xuất UBND tỉnh xử lý. Cập nhật hệ thống cầu trên đường địa phương và các công trình giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Tiếp tục thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình theo dự án LRAMP năm 2019.

Về tình hình sử dụng nước đô thị: Số hộ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm báo cáo đạt 95%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Duy trì tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải và chăm sóc cây cảnh trên dải phân cách và dọc hai bên các tuyến đường nội thị và đường Hồ Chí Minh; duy trì tốt hoạt động hệ thống điện chiếu sáng đô thị. Điều chỉnh thời gian tắt điện tại khu vực thị trấn A Lưới từ 22 giờ lên 23 giờ.

4. Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Khoa học công nghệ:

Ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2019. Tổ chức phát động cuộc thi tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm trên chất liệu vải Dèng truyền thống huyện A Lưới. Đăng ký chương trình khuyến công năm 2019. Có 99,96% hộ sử dụng điện thường xuyên đảm bảo an toàn. Tổ chức phiên chợ vùng cao huyện A Lưới quý II, năm 2019 với quy mô 30 gian hàng để trưng bày, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông đặc sản trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch tổ chức công bố đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dèng A Lưới W, hình” cho sản phẩm vải Dèng huyện A Lưới. Triển khai  Đề án sản xuất rượu từ quả sim huyện A Lưới; Triển khai dự án nuôi Gà Sao. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển đàn dê có chất lượng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2019 và Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2020.

5. Tài nguyên - Môi trường:

Chỉ đạo lập phương án sử dụng đất thu hồi và bàn giao cho địa phương quản lý gồm: đất HTX Sơn Phước giải thể; quỹ đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới tại xã Hồng Hạ, Hương Nguyên. Thực hiện dự án đo đạc hỗ trợ đất lâm nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng thu hồi đất bởi dự án Thủy điện A Lưới; đo đạc đất tại xã Hồng Thủy.

Thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh giữa các xã Hồng Vân, Hồng Thủy và Hồng Trung, qua kiểm tra phát hiện một số đối tượng khai thác cát sỏi bằng thủ công tại khu A Pey B thuộc xã Hồng Thủy; đoàn kiểm tra đã lập biên bản đình chỉ và tuyên truyền cho người dân.

6. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất:

Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục/dự án khởi công mới và chuyển tiếp: Dự án Hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co, Nâng cấp nền, vỉa hè đường Kim Đồng và đường Konh Khoai; Hạng mục: đường dây 220kv, hạng mục kênh xã, nhà điều hành thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Sông Bồ; Xử lý một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án: Đường dây 35Kv tuyến A Roàng - Bốt Đỏ, Thủy điện A Lin Thượng, A Lin B1, Thủy điện A Lưới, Rừng cảnh quang khu vực ngã ba Bốt Đỏ.

Xây dựng Phương án đấu giá các khu đất có chủ trương quy hoạch đấu giá do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý trên địa bàn huyện.

7. Tài chính - ngân sách:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 30/4/2019: 49,237/140 tỷ đồng, trong đó huyện thu: 7,557/22,170 tỷ đồng, đạt 34% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng chi ngân sách: 144,878/419,424 tỷ đồng, đạt 34,5% chỉ tiêu Nghị quyết.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Hoạt động Văn hoá và Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình:

Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019).

Xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2019.

Trong tháng 4, đã đón 9 tour, số lượng khách tham quan tự do thống kê đạt 4.735 khách. Thư viện mở cửa thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc mượn và đọc sách, tìm kiếm thông tin, tài liệu, truy nhập mạng máy tính Internet; thu hút trên 3.258 lượt người đến thư viện, đạt trên 24.228 lượt sách báo, tạp chí luân chuyển.

Trong tháng 4, đã sản xuất được 24 chương trình, 65 tin, 05 bài, phóng sự, 04 chuyên mục (trong đó bao gồm tin dịch và phát bằng tiếng Pa Cô) và 17 nội dung tài liệu tuyên truyền khác.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe trẻ, công tác y tế học đường các khối học. Tham gia Giao lưu Olympic các môn học khối tiểu học cấp tỉnh. Tham gia giải điền kinh học sinh THCS, kết quả đạt: 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả đạt: 02 giải Khuyến khích (Môn Ngữ văn và Toán). Kiểm tra, rà soát hồ sơ dự xét tốt nghiệp THCS. Tổ chức thi nghề cho học sinh THCS và THPT.

3. Y tế, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Tổ chức khám sức khỏe quân nhân dự bị và tuyển sinh quân sự năm 2019, tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2019; Hội nghị kiểm tra loại trừ bệnh phong huyện A Lưới năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Quyết định thành lập thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú là: 51.467 người. Tổng số trẻ sinh ra là: 274 trẻ, giảm 71 trẻ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, con thứ 3 trở lên là 48 trẻ, giảm 21 trẻ so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 17,5%. Triển khai các hoạt động xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên.

4. Lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội:

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững địa bàn vùng dân tộc, thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018; Báo cáo công tác đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) “về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội cho Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội và Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã, thị trấn. Tiếp nhận 01 hài cốt liệt sĩ từ đội quy tập 192 về nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới.

Hoàn thành việc chi trả trợ cấp tháng 4 năm 2019 với tổng kinh phí là: 9.132.608.000 đồng, trong đó: Trợ cấp chính sách có công: 8.442.353.000 đồng, Trợ cấp chính sách xã hội: 690.255.000 đồng.

5. Về thực hiện chính sách dân tộc:

  Tổ chức họp xét thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019. Trong tháng, không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

1.     An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Đoàn lâm thời, người nước ngoài: 169 người, chủ yếu hoạt động tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học, hoạt động MIA. Trong tháng 4/2019, trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm về ma túy, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tập trung vào các giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm và chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp. Gọi hỏi, răn đe và ký cam kết không vi phạm pháp luật cho 14 đối tượng liên quan đến ma túy.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tại thôn Pa Ay, xã Hồng Thủy với hơn 122 lượt người tham gia; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với 235 lượt người tham gia và cam kết không vi phạm. Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát; phát hiện và lập biên bản 53 trường hợp vi phạm (ô tô: 32; mô tô: 21), phạt tiền 39.720.000 đồng; đăng ký mới 153 trường hợp.

2. Quân sự, Quốc phòng:

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Họp triển khai nhiệm vụ và ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Ban hành Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh Quân sự năm 2019. Quyết định điều động 02 đồng chí tham gia lớp đào tạo, bổ túc Sỹ quan dự bị năm 2019. Các cụm An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu tổ chức sinh hoạt, họp cụm để đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2019.

3. Công tác Nội vụ:

Quyết định miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch UBND xã; miễn nhiệm 01 Phó Trưởng Công an xã; bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cử 01 cán bộ cấp xã tham gia đào tạo cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Quyết định xếp lương 02 cán bộ, 01 công chức, xếp phụ cấp thâm niên nghề 01 công chức; tinh giản biên chế 01 cán bộ, 01 công chức cấp xã; Quyết định nghỉ hưu 01 cán bộ cấp xã. Xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

4. Công tác Tôn giáo, đối ngoại:

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo, đảm bảo các hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật. Phối hợp Sở Ngoại vụ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Mia hoàn thành đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 134 tại huyện A Lưới (từ ngày 12/02 đến ngày 02/4/2019).

5. Công tác Tư pháp:

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Đặc xá. Triển khai thực hiện Đề án 1259 tại xã Hương Nguyên. Kiểm tra theo thẩm quyền 23 Nghị quyết của các xã, thị trấn gửi đến. Tiếp nhận, thay đổi, cải chính hộ tịch và giấy tờ hộ tịch 02 trường hợp. Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 1055 bản/tờ. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

6.  Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Trường Tiểu học - THCS Hồng Thủy và Trường Tiểu học Hương Lâm. Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND xã Hồng Vân.

Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã A Ngo và thị trấn A Lưới; tại trụ sở tiếp công dân huyện, Ban Tiếp Công dân huyện đã tiếp 06 lượt công dân với 06 ý kiến phản ánh, kiến nghị; đã xử lý hoàn thành 02 kiến nghị. 

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.573.541
Truy câp hiện tại 2.104