Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống Kê, Báo cáo >> Báo cáo KT-XH
ngày 01/7/2021 UBND huyện đã ban hành Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 09/4/2021 UBND huyện đã ban hành Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý I Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2021
Ngày 02/6/2021, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 285/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 09/4/2021, UBND huyện ban hành báo cáo số 179/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2021.
Ngày 30/11/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành báo cáo số 591/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Xem tại tập tin đính kèm)
Ngày 11/9/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 448/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự ước thực hiện nhiệm vụ năm 2020; nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh - tế xã...
Ngày 01/7/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 312/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Ngày 24/4/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 173/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020.
Ngày 31/3/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 120/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2020.
Ngày 27/02/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Báo cáo số 51/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2020. (Xem tại tập tin đính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.464
Truy câp hiện tại 5.581