Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn Thực hiện nội dung Tiêu chí số 7 – Cở sở hạ tầng Thương mại nông thôn giai đoạn 2016-2020 (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020)
Ngày cập nhật 27/12/2016
ảnh minh họa

Ngày 10 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí Cở sở hạ tầng Thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

“Cơ sở hạ tầng thương mại xã NTM” là hạ tầng thương mại được thiết lập tại địa bàn xã, bao gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp) đạt tiêu chí quy định.

Các cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn như siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt tiêu chí khi đáp ứng các yêu cầu.

Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khi có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đạt chuẩn theo các tiêu chí trên, có siêu thị mimi hoặc cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo tiêu chí trên.

Xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. (Nội dung Văn bản đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 21.108.750
Truy câp hiện tại 103