Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn Thực hiện nội dung tiêu chí số 3 - Điện giai đoạn 2016-2020 (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020)
Ngày cập nhật 27/12/2016
ảnh minh họa

Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 9569/BCT-TCNL ngày 10/10/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Văn bản yêu cầu thực hiện nội dung tiêu chí số 03 “Cải tạo, cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện ”; định kỳ hàng quý, 6 tháng,… các cơ quan liên quan phải đánh giá và báo cáo về Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới Trung ương để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. (Nội dung cụ thể theo file văn bản đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.721
Truy câp hiện tại 6.715